Lead Data Scientist

Som Lead Data Scientist hos Capacent agerar du bryggan mellan verksamhetsförbättring och teoretisk dataanalys. Med några av de mest kompetenta managementkonsulterna i Norden skapar du nya förutsättningar hos kunder inom en rad olika verksamhetsområden i en helt ny Ai-satsning.

Capacent
Capacent är ett nordiskt managementkonsultföretag verksamma i ett flertal branscher, allt från retail till producerande industri och energi. Här värdesätts kulturarv och ett nordiskt präglat arbetssätt – okomplicerat, snabbt och pragmatiskt med hänsyn till worklife balance. Likväl är den interna kommunikationen enkelt, ärligt och direkt – utan hierarkier och långa beslutsvägar för att undvika frustrerande processer och internpoliktik. Idag är man omkring 180 anställda med kontor i Sverige, Finland och på Island. I Stockholm är det kontorer centralt beläget på Hamngatan, precis vid Norrmalmstorg.

Capacents konsulter har en bred kompetensbasis och arbetar med såväl nordiska som globala uppdrag inom ett antal olika affärsområden med full service management. Aktuella projekt sträcker sig här från fokuserade funktionella förbättringar och punktinsatser till övergripande bolagssomfattande program. Just nu håller en helt ny affär att formas, där du kommer vara en viktig pusselbit. Capacent gör en strategisk satsning inom digital/Ai-transformation som är högt prioriterat från både kundsidan som bolagsledningen. Här är tanken på datadriven förbättring centralt och genomsyrar verksamhetens alla grenar. Det är en unik möjlighet att få vara med på en omfattande förändringsresan med möjlighet att bygga upp erbjudanden och nya affärer från grunden.

Lead Data Scientist hos Capacent
Som Lead Data Scientist kommer du ta en central roll där du på riktigt är med och påverkar din egen och dina kollegors vardag. Du kommer vara delaktig i utformandet av den digitala Ai-satsningen genom att bygga upp området från grunden tillsammans med andra seniora kollegor. Det innebär att du får vara närvarande i allt från försäljning till att bygga upp kunderbjudande. Att scopea, designa och kvalitetssäkra uppdrag, men också att coacha mer juniora kollegor och i komplexa fall vara med hands-on för att ta fram lösningar eller algoritmer. Att vidare visualisera och förklara dessa i en affärsmässig miljö blir äv en en del av ditt ansvarsområde.

Vidare finns möjlighet att utveckla din tekniska kompetens samt ditt tekniska ledarskap som ledare för teamet. I rollen ingår att hålla sig uppdaterad kring den tekniska utvecklingen och tillsammans med teamet ansvara för den långsiktiga tekniska strategin, såväl som att diskutera och besluta om teknik- och vägval. Trots att det digitala området är en egen enhet främjas samarbete inom koncernen, vilket ger dig möjlighet att jobba i tvärfunktionella samarbeten mellan Capacents existerande affärsområden.

Vem vi söker
Vi ser gärna att du har en akademisk examen inom datavetenskap, statistik, matematik, teknisk fysik eller liknande. Förutom att vara väl bevandrad i området tror vi även att du brinner för din sak och gärna inspirerar och sprider kunskapen vidare till personer i din omgivning. Har du dessutom en god kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt, ja då kan det vara dig vi söker!

Vad vi tror att du har

  • Jobbat omkring fyra år med stora datamängder i liknande roll som Data Scientist/ML Engineer/Data Engineer/Statistiker/Matematiker.
  • Avancerad erfarenhet av matematiskt/statistiskt programmeringsspråk som R, Python, machine learning/prediktiv analys och SQL samt ledande verktyg inom området.
  • Erfarenhet som konsult alternativt erfarenhet från ett par olika arbetsplatser.

Stockholm Headhunting har sedan 2019-10-04 bytt namn till Grooo. Vi fortsätter med samma verksamhet som tidigare men under annat namn.