Chef för Digital Utveckling till Riksidrottsförbundet

Svensk idrott präglas av en stark förbunds- och föreningskultur, till stor del tack vare Riksidrottsförbundet som kontinuerligt arbetar för att förbättra förutsättningarna för svenska idrottsutövande. Nu hjälper Grooo Riksidrottsförbundet att hitta sin nästa Chef för Digital Utveckling för att koppla samman samhällsnytta och digitalisering i ett av Sveriges största verksamhetssammanhang.

Samhällsnytta och digitalisering
Riksidrottsförbundet (RF) har till uppgift att stödja, företräda och leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. SISU Idrottsutbildarna (SISU) är idrottens eget studieförbund och arbetar med folkbildning samt utbildning inom idrottsrörelsen. Tillsammans utgör RF och SISU ett kansli som bildar, utbildar och utvecklar idrotten i förening. Kansliet stödjer våra distrikt runt om i landet samt 72 olika specialidrottsförbund som tillsammans organiserar fler än 250 olika idrotter med fler än 3 miljoner idrottsutövare.

Riksidrottsförbundet erbjuder lösningar som förenklar den administrativa vardagen för specialidrottsförbund och föreningar genom den centrala plattformen IdrottOnline. IdrottOnline är en egenutvecklad modulbaserad plattform för bland annat stödhantering, person- och organisationsregister, aktivitetsstöd och hemsidesfunktioner. Utöver IdrottOnline erbjuds också en modern Digital Arbetsplats. Genom en nyligen antagen digitaliseringsstrategi står Riksidrottsförbundet inför en spännande utveckling av nya digitala tjänster där avdelningen Digital Utveckling har en central roll. 

Chef för Digital Utveckling
I rollen som Chef för Digital Utveckling kommer du ansvara och ha ägandeskap över området Utveckling inom verksamhetsområdet Service och Digital Utveckling. Här kommer du att ansvara för utvecklingen av de digitala plattformar som Riksidrottsförbundet tillhandahåller. Du kommer också ha ett brett ansvar för såväl interna som externa projekt för att utveckla processer och arbetssätt, med målet att ständigt hålla verksamheten uppdaterad.

Rollen innebär att du är kravställare, övergripande projektledare och har personalansvar över ett team arkitekter, projektledare och utvecklare för att framgångsrikt genomföra utvecklingsprojekt. 

Vidare kommer du agera rådgivare till kansliet, RF-SISU distrikten runt om i landet samt specialidrottsförbunden gällande digitala frågor. I rollen ingår också att förbereda, förankra, analysera och ta fram underlag till ledning. Du kommer att ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp samt tillhöra en chefsgrupp.

För att trivas har du några års erfarenhet av att leda projekt, processer eller verksamhetsutveckling inom digitalisering och IT. Här får du möjligheten att direkt bidra till samhällsnytta och svenskt föreningsliv där just dina initiativ och projekt kommer göra skillnad på alla nivåer av engagemang.

Intressant?
Låter det som din typ av utmaning? Ansök så snart som möjligt då urval sker löpande. Vid frågor kontakta Martin Selin på martin.selin@grooo.com alternativt 0709 39 24 00.