Vad vi gör

Väl utarbetade metoder

Vår vision är att vara en helhetspartner åt våra kunder och hjälpa dem genom att skräddarsy den bästa lösningen för just dem. Kärnan i vårt erbjudande är lång erfarenhet av att hjälpa flera av de främsta bolagen i världen att rekrytera tech.

Vi erbjuder alltifrån punktinsatser till skräddarsydda lösningar utifrån våra kunders kort- och långsiktiga behov.

Våra väl utarbetade metoder ger tydliga resultat och utvärderas, utvecklas och förbättras ständigt. Allt för att fortsätta ligga i absolut framkant inom rekrytering av teknisk kompetens. Som helhetspartner vill vi växa tillsammans med våra kunder.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa till med er techrekrytering? Kontakta oss via ”Hör av dig”-ikonen här nere till höger!

Headhunting

Techrekrytering inhouse

Genom Professional Services kan vi bistå med specialistkompetens för att snabbt rekrytera eftertraktade profiler.

Vi sätter tillsammans upp en tydlig tidsplan och presenterar alltid rekryteringsdata efter genomförd search för full transparens.

On Site

Vi kan göra mer på plats

Genom On Site Consulting hjälper vi er organisation på plats med att bygga och förstärka er rekryteringsfunktion.

Vi blir en del av ert team och kan snabbt ge konkret hjälp och förslag på best practises inom samtliga delar av rekrytering.

Skräddarsytt

Upplägg anpassade för er

Även om rekryteringsmålet är tydligt, kanske inte vägen dit, eller potentiella utmaningar är lika klara.

Vi har en flexibel organisation som möjliggör skräddarsydda upplägg med t ex förstudier, utbildningar, outsourcing eller mentorskap.

Headhunting

Rekrytering till techbranschen skiljer sig från andra branscher

För att framgångsrikt rekrytera de mest eftertraktade profilerna inom tech på marknaden krävs mycket mer än annonsering och massutskick på LinkedIn.

Grooo förstår kandidaternas drivkrafter, och hjälper våra kunder att forma attraktiva erbjudanden utifrån en tilltänkt målgrupp. Med djup förståelse för kunders faktiska behov kan vi göra en tydlig kartläggning av målgruppen. Sedan kontaktar vi effektivt och kvalitativt kandidater med relevanta erbjudanden.

Vi tillsätter årligen över 100 roller genom Headhunting och med en success rate på 95%

Grooo har arbetat med headhunting inom tech sedan 2010 och har erfarenhet av alltifrån CTO’s och tekniska chefer till mer operativa roller som utvecklare, DevOps och data scientists. Vi har även många lyckade rekryteringar av produktägare, UX och andra roller nära marketing.

Vi är helt enkelt experter på tekniska roller!

Headhunting passar dig som ska anställa någon enstaka person och vill betala majoriteten av arvodet när personen faktiskt är anställd. Snabbt och tryggt!

På plats hos er

Tillfällig hjälp eller bygga en hel rekryteringsfunktion?

För att långsiktigt lyckas med att attrahera och växa med fantastiska medarbetare inom tech, behöver organisationer själva ha kunskapen och verktygen för att driva en modern rekryteringsfunktion.

Grooo har techrekryteringskonsulter med erfarenhet och kunskap från att både vara en del i ett team till att ta helhetsansvar. Vi kan arbeta såväl operativt som strategiskt hos bolag som befinner sig i en stark tillväxtfas.

På plats kan vi göra mer!

Grooo har erbjudit rekryteringshjälp på plats sedan 2016 och med ökad närvaro kan vi göra mycket mer. Vi har hjälpt våra kunder med omfattande expansioner, ökat andelen kvinnor i utvecklingsteam och strategiskt employer brandingarbete. Vi har även byggt karriärssidor, kravställt och implementerat ATS och andra rekryteringsverktyg.

Vi lägger stor vikt i att matcha våra On Site konsulter till våra kunders förutsättningar och målsättningar.

On Site passar organisationer som vill bygga en modern rekryteringsfunktion och/eller anställa flera personer och få en person på plats med en hel organisations nätverk och erfarenhet i ryggen.

Skräddarsytt

Från välbeprövade metoder till innovativt utforskande

Bra techrekrytering fungerar i grunden på samma sätt på alla bolag. Däremot kan processer, metoder, erbjudanden och förutsättningar såklart skilja sig markant åt.

Vi älskar att vara kreativa och hitta de lösningar som passar för er organisation!

Vi kommer gärna ut och lyssnar på hur ni arbetar med rekrytering idag och vad ni vill uppnå. Samt eventuella utmaningar som ni själva identifierat, för att skapa oss en samlad bild och föreslå en upplägg som passar just er.

Vår historia

I ständig förändring

Grooo startades 2010 under namnet Stockholm Headhunting. Under den tiden var headhunting, eller sourcing inom rekrytering nytänkande och något som främst gjordes i chefsrekryteringar.

Sedan dess har vi fortsatt utmana branschen med nya metoder och datadrivet tänk, och ofta långt utanför Stockholms gränser.

2019 valde vi därför att byta namn till Grooo, ett namn med tillväxt i fokus, som reflekterar vårt ursprung och har sikte på världen istället för enbart Stockholm.

Vårt löfte är att fortsätta utveckla branschen med teknologi, kreativitet och massor med kärlek.