Vad vi gör

Din helhetspartner för techrekrytering

Genom att alltid arbeta utifrån kundens egna förutsättningar och se till helheten, blir våra lösningar mer effektiva, håller högre kvalitet och bygger långsiktighet i kundens techrekryteringsstrategi. 

Oavsett upplägg och storlek på uppdraget kan du som kund förvänta dig tydliga resultat och rekrytering av teknisk kompetens som ligger i den absoluta framkanten.

Kärnan i vårt erbjudande är lång erfarenhet av att hjälpa flera av de främsta bolagen i världen att rekrytera tech och våra väl utarbetade metoder utvärderas, utvecklas och förbättras ständigt.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa till med er techrekrytering? Kontakta oss via ”Hör av dig”-ikonen här nere till höger!

Projekt

Upplägg anpassade för er

Genom att fungera som er interna rekryteringsavdelning kan vi ta ett helhetsgrepp kring den operativa rekryteringen samt alla de delar som genererar kvalitet och effektivitet när man rekryterar inom tech.

För att snabbt och effektivt förbättra och förenkla rekryteringen sätter vi samman ett team som kan skalas upp och ner beroende på tid, fas och behov. 

Läs mer

Konsult

Vi kan göra mer på plats

Om ni redan har mycket på plats men behöver stödja upp med kompetens inom operativ techrekrytering kan ni låna resurser av oss.

Vi har konsulter med tyngd och erfarenhet inom alla delar av techrekrytering, från juniora till seniora, specialiserade eller övergripande.

Läs mer

Nyckelroller

Headhunta specialistkompetens

När ni är i behov av att rekrytera särskilda nyckel- och specialistroller inom tech hjälper vi också till.

Oftast handlar det om roller på C-level nivå som exempelvis CTO och CPO, alternativt headhunta techrekryterare när ni önskar bygga upp ert egna TA-team.  

Läs mer

Projekt

Från välbeprövade metoder till innovativt utforskande

Bra techrekrytering fungerar i grunden på samma sätt på alla bolag. Däremot kan processer, metoder, erbjudanden och förutsättningar såklart skilja sig markant åt.

För att långsiktigt lyckas med att attrahera och växa med fantastiska medarbetare inom tech, behöver organisationer själva ha kunskapen och verktygen för att driva en modern rekryteringsfunktion.

Utöver att vara specialister inom operativ techrekrytering, har vi därför även valt att bli riktigt duktiga på att ta ett helhetsgrepp och skräddarsy lösningar efter våra kunders förutsättningar.

Tillfällig hjälp eller bygga en hel rekryteringsfunktion?

Vi har utfört både större och mindre projekt inom bland annat: 

  • Långsiktig rekryteringsplan och strukturerad rekryteringsprocess
  • Strategier och verktyg för sourcing och ökat kandidatinflöde
  • Nulägesanalys, EVP och kandidatupplevelse
  • Employer Branding, karriärsidor och rekryteringskampanjer/events
  • Utveckla och implementera Recruitment Tools som ATS, test- och analysverktyg
  • Strategier för jämställd och mångfaldssäkrad rekrytering 
  • Utbildning och coachning av Hiring Managers  
  • HR-strategier och processer kring anställning, onboarding och relocation

Vi älskar att vara kreativa och hitta de lösningar som passar för er organisation! 

Konsult

Resurser anpassade för era behov

Grooo har rekryteringskonsulter inom tech med erfarenhet och kunskap på alla nivåer. Vi kan arbeta såväl operativt som strategiskt hos kunder som befinner sig i en tillväxtfas och fungera som en del i ett team eller ta ett helhetsansvar.

Våra konsulter är specialiserade på tech-branschen och kommer med ett brett nätverk och hela Grooo’s samlade kunskap i ryggen. 

 

På plats kan vi göra mer!

Grooo har erbjudit rekryteringskonsulter på plats sedan 2016 och genom att arbeta nära och integrerat med våra kunder kan vi uträtta så mycket mer.

Vi har hjälpt allt från mindre startups med sin första externa anställning, till att leda omfattande expansioner hos etablerade storbolag och vi lägger alltid stor vikt vid att matcha rätt konsulter till våra kunders behov och målsättningar.

Nyckelroller

Att headhunta specialistkompetens

För att framgångsrikt rekrytera de mest eftertraktade techprofilerna på marknaden krävs mycket mer än annonsering och massutskick på LinkedIn.

Grooo förstår kandidaternas drivkrafter och vi hjälper våra kunder att forma attraktiva erbjudanden utifrån en tilltänkt målgrupp. Genom att skapa en djup förståelse för kundens faktiska behov kan vi göra en tydlig kartläggning av målgruppen och sedan effektivt och kvalitativt kontakta kandidater med relevanta erbjudanden.

Grooo har arbetat med headhunting inom tech sedan 2010 och vi rekryterar specialistroller till flera av våra kunder samt ett flertal profiler på C-level och Director-nivå. Önskar en kund bygga upp ett eget TA-team hjälper vi även till att rekrytera och/eller utbilda techrekryterare. 

Vår historia

I ständig förändring

Grooo startades 2010 under namnet Stockholm Headhunting. Under den tiden var headhunting, eller sourcing inom rekrytering nytänkande och något som främst gjordes i chefsrekryteringar.

Sedan dess har vi fortsatt utmana branschen med nya metoder och datadrivet tänk, och ofta långt utanför Stockholms gränser.

2019 valde vi därför att byta namn till Grooo, ett namn med tillväxt i fokus, som reflekterar vårt ursprung och har sikte på världen istället för enbart Stockholm.

Vårt löfte är att fortsätta utveckla branschen med teknologi, kreativitet och massor med kärlek.